ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
                     

Βρέφος
• Προσέχει όταν του μιλάτε
• Κλαίει ή ταράζεται με διάφορους θορύβους

0 - 7 μηνών
• Γυρίζει προς το μέρος σας όταν του μιλάτε
• Ανταποκρίνεται στη φωνή οικείων προσώπων
• Κατανοεί την αλλαγή του τόνου της φωνής του ενήλικα
• Γελάει
• Παράγει ήχους
• Αντιδρά σε ήχους
• Εντυπωσιάζεται από τα παιχνίδια που παράγουν ήχους

7 - 12 μηνών
• Αντιδρά στο άκουσμα του ονόματός του
• Παράγει μικρές επαναλαμβανόμενες συλλαβές
• Μιμείται διάφορους ήχους
• Χρησιμοποιεί την ομιλία για να τραβήξει την προσοχή σας
• Καταλαβαίνει λέξεις και απλές οδηγίες

1 - 2 ετών
• Παραλείπει κάποια αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά
• Χρησιμοποιεί δύο λέξεις μαζί
• Ρωτάει με μία ή δύο λέξεις
• Καταλαβαίνει απλές και πιο σύνθετες οδηγίες
• Δείχνει μέρη του σώματος καθώς και εικόνες διάφορων αντικειμένων όταν του ζητηθεί
• Ακούει ευχάριστα παραμύθια και τραγούδια
• Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο
• Λέει το όνομά του
• Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 50 έως 100 ή και περισσότερες λέξεις

2 - 3 ετών
• Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
• Καταλαβαίνει και εξηγεί τη χρήση αντικειμένων
• Καταλαβαίνει τις έννοιες «ένα-πολλά»
•  Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό
• Ο λόγος του γίνεται ολοένα και πιο κατανοητός
• Φτιάχνει προτασούλες 3 ή 4 λέξεων
• Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις
• Κάνει αρκετά γραμματικά λάθη
• Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει τις ανάγκες του
• Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει έως 250 ή και περισσότερες λέξεις

3 - 4 ετών
• Φτιάχνει προτασούλες με 4 ή 5 λέξεις
• Καταλαβαίνει την λειτουργία των αντικειμένων
• Απαντά σε απλές ερωτήσεις (ποιός, πού, πότε, γιατί)
• Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα, σχήματα, ποσότητες και χρονικές έννοιες
• Κάνει λιγότερα γραμματικά λάθη
• Συμμετέχει σε συζητήσεις
• Αρθρώνει σωστά τα περισσότερα σύμφωνα και φωνήεντα της γλώσσας μας εκτός από τα "ρ", "λ", "θ", "σ"
• Αρχίζει να περιγράφει δραστηριότητες που έκανε κατά τη διάρκεια της ημέρας του
• Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 800 έως 1500 ή και περισσότερες λέξεις

4 - 5 ετών
• Φτιάχνει προτασούλες με 4 έως 8 λέξεις
• Ακούει σύντομες και απλές ιστορίες και κάνει ερωτήσεις σχετικά με αυτές
• Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις
• Ακολουθεί σύνθετες εντολές
• Περιγράφει την ημέρα του και τις εμπειρίες του
• Καταλαβαίνει σχεδόν όλα όσα λέγονται στο σπίτι, στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο
• Μπορεί να διηγηθεί ολοκληρωμένα μια ιστορία 
• Εμπλουτίζει τις προτάσεις του με επίθετα και λεπτομέρειες
• Δεν κάνει γραμματικά και συντακτικά λάθη
• Αρθρώνει σωστά σχεδόν όλους τους ήχους της γλώσσας
• Επικοινωνεί εύκολα με παιδιά και ενήλικες
• Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 900 έως 2000 ή και περισσότερες λέξεις

5 - 6 ετών
• Κάνει ερωτήσεις με το «πώς»
• Παράγει σωστά όλους τους φθόγγους και τα συμπλέγματά τους
• Χρησιμοποιεί απλές και επαυξημένες προτάσεις
• Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και αποστηθίζει ποιηματάκια
• Αναγνωρίζει όλα τα χρώματα και σχήματα
• Κατανοεί αντίθετες έννοιες
• Ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό σε μια ιστορία
• Ξεκινά και διατηρεί το θέμα μιας συζήτησης
• Το λεξιλόγιό του αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς

Λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη ότι οι πίνακες αναφέρονται στο μέσο όρο τυπικής ανάπτυξης
και ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις.


Πηγές:
1) ΕΔΑΛΦΑ Στάδια Τυπικής Ανάπτυξης, Εταιρία ψυχικής υγεία παιδιού και εφήβου Αιτωλοακαρνανίας - ΕΨΥΠΕΑ
2) Ψυχοκινητική Αγωγή, Γ. Δράκος, Ν. Μπινιάς, εκδ. Πατάκη
.